Logo

      Line      Brošura   |   Uređaji   |   Galerija   |   Sertifikati   |   Dodaci   |   Početna      Line

Dinamika             

      Dijagnostički komplet "LOTOS" (www.dyn.ru)

Višegodišnjom primenom u praksi, i mnogim dijagnostičkim metodama
poput PIP (Dr H.Oldfield) i GDV (dr Korotkov) tehnologija potvrđeno je izuzetno
povoljno delovanje na sve biostrukture. Takav utisak potvrđuje Lotos I Onix
dijagnostička oprema iz Sankt Peterburga kojom se putem ECG dijagrama
dobijenog analizom dinamike srčanih ritmova konstatuje niz fizioloških, psiholoških
i energetskih parametara. Ista predstavlja deo naše stalne metodologije provere
psiho-fizičkog stanja i njegovih promena.

S E R T I F I K A T I :

GM_C_Dyn      GM_C_Kva      SM_Kva

Sert1      Sert2      Sert3      Sert4

I Z V E Š T A J I :

LotosIzv

OnixIzv


Kontakt:          Mail    teslascalar@gmail.com         Tel   + 381.(0)63.11.33.536


Copyright: Goran Marjanovic, B.Sc.Eng. ("Unconventional Physics")
"Prostor, vreme, materija", ® 198./1993; "Teslini Talasi i Teslion kao njihov kvant nosilac", ® 26./2001.