Logo

      Line      Brošura   |   Uređaji   |   Galerija   |   Sertifikati   |   Dodaci   |   Početna      Line

‚‚U kristalu imamo čistu evidenciju egzistencije formativnog životnog principa,
i ako pored svega ne možemo razumeti život kristala - to je ipak živo biće."
Nikola Tesla, 1900.g

Kada govorimo o delovanju K9 EDQ generatora Teslinih skalarnih polja, budući da su oni izvesne ‚"skalarne
etarske fontane"‚ koje deluju kao bioenergetski stimulatori korelirajući sa najsuptilnijim slojevima bića i
harmonizuju ih, prisustvo kristala je poželjno kao dodatni energetski ‚‚stratum‚‚ koji svojom određenom
frekvencijom pročišćava sve ono što je potrebno, te na neki način može dodatno specifikovati i usmeriti dejstvo
skalarne fontane.

             Generator

 

1. VIBRACIONA PRIRODA JEDINSTVA, jedinstvo materije i duha, čestične i talasne prirode materije.
2. BOJE, KRISTALI i ČAKRE, saglasnost boja energetskih centara i boja kristala.
3. KARAKTERISTIKE KRISTALA, osobine, način delovanja na organizam.
4. VIŠEDIMENZIONALNOST JEDNOSTI, tela: duhovno, mentalno, astralno, fizičko.
5. ČAKRE, energetska središta, transformatori energije koji naše telo povezuje sa univezalnom kosmičkom energijom.
6. PIRAMIDALNI REZONATOR, koncentrator i generator suptilnih polja.

 

1. VIBRACIONA PRIRODA JEDINSTVA

      "Kada govorimo o čoveku, imamo koncept čovečanstva kao celine i, pre nego što primenimo naučne metode na istraživanju njegovih koraka, moramo to da prihvatimo kao činjenicu. Ali, da li iko može da sumnja da svi milioni individua i svi nebrojeni tipovi i karakteri čine entitet, jedinicu? Iako smo slobodni da mislimo i delamo, mi se držimo zajedno, kao zvezde na nebeskom svodu, neraskidivim vezama. Ove veze se ne mogu videti, ali možemo da ih osetimo. Kad posečem prst, boli me prst: prst je deo mene. Kada vidim da mog prijatelja boli, to boli i mene: moj prijatelj i ja smo jedno. I sada vidim pogođenog neprijatelja, grumen materije za koji od sveg grumenja materije u univezumu najmanje marim, i to me opet rastužuje. Zar to ne dokazuje da je svako od nas samo deo celine?"

Nikola Tesla, "Problem povećanja ljudske energije", 1900.

      Sve što postoji i jeste Svetlost zgusnuta u različitoj meri, ispoljena spolja kao (više) materijalni ili talasni entitet. Zapravo, sve što jeste i jeste ujedno skup i talasne i materijalne prirode, s tom razlikom što je kod grubo materijalnih entiteta, velikih gabarita, talasna priroda za naše čulo tako tanana i spora da nam se čini da je i nema, dok je kod duhovnih entiteta talasna priroda predominantnija od materijalne, koja je toliko sićušna i brza, da je za naša čula neuhvatljiva. Po modelu KGE (EDQ), lako možemo da shvatimo drevne priče o Jedinstvu materije i duha, ovaploćenju duha u materiji, Puruše u Prakrti, ili modernim rečnikom rečeno poimanju Svega što jeste kao vibracione (još lepše svetlosne) realnosti koja je holistički održiva i međuzavisna.

      Čovek je takav holistički shvaćen celovit sistem, u kome nijedan delić nije odvojen niti nezavisan od drugog, (ne samo u fizičkom smislu nego i u smislu međuzavisnosti sfera mentalnog, astralnog duhovnog i fizičkog) već postoji komunikacija između svake i najsitnije čestice organizma, udaljene jedne od druge, koja svedoči o inteligentnosti stvorenih struktura. Neki naučnici tvrde da čak od količine svetlosti u ćelijama zavisi njihova vitalnost, i da je fotonska razmena ključ ove interćelijske komunikacije, što nas vraća na izvorno razumevanje bića kao telesnog, pre svega u srži duhovnog fenomena, koji je materijalizovan najpre kao svetlost. Ali, isto tako, naša čestično- talasna priroda koja funkcioniše kao kompleksna vibracija osnovnog pra-supstrata, čini celinu ne samo u granicama našeg posebnog Ja, nego i celinu sa vascelim kosmosom.

Orgonit             

      Najpre i u najvećoj meri, u ovoj etapi večnosti, u energetskom smislu činimo celinu sa našom Zemljom. Drevnost majčinstva naše planete Zemlje nas podseća na pomalo zanemareno jedinstvo sa našom sopstvenom prirodom, na bliskost sa plodovima njene utrobe koja stvara prirodno stanište našeg duha u ovoj dimenziji bivstvovanja. U srži Zemlje su kristali i minerali, drago i poludrago kamenje, dakle strukture koje čuvaju matriks njenih energija. Očuvanje naše prirodne ravnoteže frekvencija, koja održava pravilno kretanje života, može se postići komunikacijom sa ovim živim bićima, kako je Tesla često nazivao kristale kvarca, povezivanjem sa prirodom datim blagom nutrine Zemlje, koja ne samo na simboličan način, nego i vrlo konkretno, jesu blaga unutrašnjih lepota majčinstva koje nas sve grli i čuva.

      Kvarcni kristal i njegovi srodnici nose informacije iz centra Zemlje, skupljaju ih, čuvaju i prenoseći ih na ljude, mogu isceljivati telo, psihu i duh. Oduvek se u drevnim kulturama čuvalo i prenosilo ovo znanje. Kristali i drago kamenje su oduvek bili deo nakita, pogotovo visokih slojeva društva i carskih i kraljevskih kruna i dijadema, ne samo zbog njihove lepote, nego i zaštitne uloge kao talismana i amuleta. Osim što se sa kristalima možemo individualno povezivati i što utiču na vibraciju ljudi, oni igraju značajnu ulogu u aktivaciji energija prostora. Kao što se či energija pokreće u čoveku, pokreće se i u prostoru, i on se takođe uz pomoć kristala može čistiti od negativnih uticaja zračenja. O važnosti kristala može se misliti i u tehnološki praktičnom pogledu, recimo podsetiti na činjenicu da se gorski kristal koristi u solarnim ćelijama, baterijama za satove, displejima kao i mikročipovima kompjutera, koji im obezbeđuju memoriju i rad uopšte. Možda zbog toga nije nezamisliva ideja o Atlantiđanskoj civilizaciji kao visoko tehnološki razvijenoj civilizaciji upravo na temelju korišćenja moći kristala. Bilo kako bilo, logično je zaključiti da naše sopstveno harmonično jedinstvo sa Zemljom možemo ostvariti povezujući se sa darovima njenih dubokih slojeva, specifičnim kristalnim strukturama sa vibracijama čije frekvencije isceljuju, podstiču ravnotežu, daju energiju i transformišu telo i duh otkrivajući nam naše potencijale, za npr. kreativnost, radost, lepotu i ljubav, prisutne u dubinama nas samih baš kao i u samoj Zemlji.

 

 2. BOJE, KRISTALI i ČAKRE

      U energetskom smislu mi smo svetlosna bića. Imajući na umu čakre kao energetske centre, jasna je ideja o duginom spektru boja koje im se mogu pripisati, uz koji treba dodati srebrnu i zlatnu boju. Vizualizacija zlatnog svetlosnog toka koji prolazi kroz sve čakre je izuzetno delotvorna, jer ih ispunjava najvišom vibracijom, čisti oslobađajući ih od nepotrebnog sadržaja, otvara i harmonizuje. Kako energetski centri kontrolišu rad skupina organa delova tela, i može im se pripisati određena boja, loše funkcionisanje na grubljim nivoima bića se može asocirati sa nedostatkom ili neusklađenošću određenih boja centara koji ih snabdevaju, i stoga se mogu isto tako tretirati prisustvom ili dodavanjem određene boje ili obojene svetlosti koja nam nedostaje. Kako su kristali zgusnuta, materijalizovana svetlost, izuzetno je dobro nezanemariti prirodnu inteligenciju utkanu u njihovo nastajanje koja nam već govori kroz njihove različite boje o efektima koji se uz njih mogu ostvariti. Oni emituju obojenu svetlost i energiju šaljući ih u telo, gde ona vibrira i prenosi svoju moć isceljenja. Veoma je korisno iskoristiti ove prirodne potencijale, i mudrost boja koja govori o frekvencijama sažeti u spoj boja energetskih centara koje su nam potrebne i onih koje nam kristali daju.

Kristali

      Naravno, kako su kristali živa bića, a mi i intuitivna, najlepši spoj u odabiru kristala je pratiti svoj unutrašnji poziv, osećaj da nam baš njegova energija odgovara. U odabiru kristala se pre svega treba voditi takvim unutrašnjim osećajem, energetskom privučenošću istim. Naravno, poželjno je imati i raznovrsne kristale za različite namene, o kojima možemo doznati konsultujući pre svega njihove različite boje, koje svojim vibracijama odgovaraju različitim energetskim centrima.

      - Crveni - kristal je simbol života, vitalnosti, snage, pokreće energiju, zagreva.
      * Na prvu, zemaljsku čakru najbolje utiče kamenje crvene boje, kao što su Rubin, crveni Jaspis, crveni Ahat, ali i neko tamnih boja i boja zemlje kao što su Hematit, Granat, Turmalin, Turmalin kvarc, Čadjavac, Karneol, žuti Topaz, Citrin, Hrizopras. *
      Crvena boja je inače vezana za naš prvi energetski centar, za materiju. Intenzivno pokreće energiju i stimuliše aktivnost, osećanja, posebno strast, ubrzava metabolizam, apetit i varenje. Previše crvene boje podstiče napetost, nervozu, stres, zdravstvene poremećaje i međuljudske sukobe. U prostoru je treba koristiti u detaljima i što nežnijim nijansama.

      - Narandžasti - kristali podstiču životnu energiju, samokontrolu, regulišu rad polnih organa.
      * Takvi su Karneol, narandžasti Kalciti, vatreni Opal, i oni najbolje deluju na drugu čakru. Osim narandžastih kristala na drugu, sakralnu čakru dobro utiče i neko crveno i zeleno kamenje, crveni Jaspis, Hrizopras. *
      Narandžasta boja je nivo seksualne, životne energije, drugog centra. Aktivira energiju, podstiče, jača ambiciju i inspiriše. Povezana je sa pravilnim protokom tečnosti u organizmu, jača imunitet i potenciju.

      - Žuti - kristali pomažu varenje, utiču na rad jetre, žuči, želuca, bubrega, slezine, gušterače, oslobađaju podsvesne strahove, uvode u ravnotežu. žuto kamenje oživljava i stimulativno deluje na proces mišljenja.
      * Otvaranju treće, solarne čakre potpomaže kamenje žute boje- ćilibar, Topaz, Citrin, žuti Kalcit, Tigrovo oko, Jaspis, Ahat, Zlatni Beril. *
      Žuta boja je ravan intelekta, društvenosti i međuljudske komunikacije. Takođe je nivo trećeg energetskog centra – solarnog pleksusa i svih organa u tom predelu. Aktivira, motiviše, pročišćava um, povećava međusobno razumevanje, prilagođenost i toleranciju

      - Zeleni - kristali imaju boju ljubavi, zdravlja, harmonije, kreativnosti. Pomažu kod srčanih i drugih problema, regulišu krvni prititsak, smiruju nerve i bude ljubav.
      * Smaragd, žad, zeleni Aventurin, Malahit, Peridot (Olivin), lubenica Turmalin i Rubelit, Hrizokola, koriste se za lečenje organa koje kontroliše četvrta, srčana čakra.*
      Zelena boja je povezana sa našim srcem, odnosno centrom sveopšte, univerzalne ljubavi, stvaralačke energije. Ona pomaže materijalizaciji naših kreativnih, uzvišenih ideja i stremljenja. Leči, smiruje i odmara. Donosi nam ravnotežu, ispunjenost, zadovoljstvo životom i ljubav prema celom svetu. Na fizičkom planu je vezana za srce i pluća, funkcije disanja i prometa energije kroz ceo organizam. Treba je koristiti što više, i to blagih tonova u prostorijama za odmor, lečenje i slično, a intenzivnu u delovima i elementima prostora namenjenog kreativnom radu.

      - Ružičasti - kristali donose blagost i nežnost.
      * Ako je srce u hipotonusu preporučuju se Prazem (smaragdni kvarc) ili Malahit. A ako je u hipertonusu preporučuje se Rozenkvarc ili Kunzit koji su nežno roze boje. *
      Roze boja se preporučuje za dekoraciju u spavaćim sobama i drugim prostorima u zavisnosti od afiniteta, jer je ona boja ljubavi, zajedničke dobrobiti i napretka.

      - Svetlo-plavi - kristali pojačavaju veru, zaštitu, poverenje, inspiraciju, pročišćavaju i bude samopouzdanje.
      * Petoj, grlenoj čakri odgovara kamenje plave boje kao što su Tirkiz, Akvamarin, plavi Topaz, Sodalit, Apatit, Lazulit, plavi Safir, Lapis Lazuli...*
      Plava boja simbolizuje peti energetski nivo, naš centar volje i vere. Pročišćava, smiruje i opušta. Jača volju i veru, daje podršku celom organizmu i istrajnost u namerama. Ima funkciju zaštite nas i prostora. Pomaže u verbalnoj komunikaciji, daje sigurnost i samopouzdanje. Dobro je da se koristi u prostorima gde su potrebni mir, zaštita i koncentracija, a koji nam služe za odmor, meditaciju i intelektualni rad.

      - Tamno-plavi - kristali podstiču mentalne sposobnosti, psihičku stabilnost.
      * šestoj čakri odgovaraju indigo plavi Safir, Azurit, Kijanit, ali i Ametist i Granat. *
      Indigo boja je most između konačnog i beskonačnog, donosi univerzalno znanje i mudrost, leči bolest očiju, epilepsiju, nesanicu i rasejanost mentalne percepcije. Plavo kamenje utiče povoljno na duhovnu svest i unutrašnji mir.

      - Bezbojno bela - i - ljubičasta - boja otvaraju vrata percepcije- jedinstvo sa kosmosom, predstavljaju transcendentalnu ljubav.
      * Krunskoj, sedmoj čakri odgovaraju kristali ljubičaste boje, kao što su Ametist i Fluorit, kao i belo plavičasti i zlatasti kristali- Apofilit, Gorski kristal, Celestin, Safir, Zlatni Beril *
      Ljubičasta - kraljevska boja, odnosi se na šesti nivo intuitivnog razumevanja, “viđenja”, spoznaje. Podstiče duhovnu komunikaciju putem direktnog uvida, donosi potpuni mir, opuštenost i sreću. Upotreba joj je slična kao i kod plave boje.
      Bela – je boja čistote, širenja vidika, sedmog energetskog nivoa. Poboljšava komunikaciju, kretanje, otvara puteve, kreativnu samorealizaciju. Primena joj je neograničena. Bela sadrži sve ostale boje u sebi, dok je crna odsustvo boja i svetlosti.

      - Srebrna – još jedna od boja sa višom vibracijom. Povoljnija je ona svetlija, a tamnije-metalnu izbegavati. Podstiče intuiciju, snove, podsvest, kreativnost na određenim nivoima, pa je možete koristiti u umerenim količinama.
      - Zlatna – predstavlja najviše duhovne nivoe, suštinu, Božansku energiju. Isceljuje i jača kompletan organizam, usmerava ka Božanskom u nama i oko nas, podstiče pronalaženje i ostvarenje ličnog smisla postojanja. Unesite je, uz svetloplavu, što više u prostor, jer tako obezbeđujete ravnotežu i prisustvo najkreativnije vibracije.

 

 3. KARAKTERISTIKE KRISTALA

      Osim bojom i intuitivnom privučenošću, u odabiru kristala se možemo voditi i njihovim karakteristikama ili sposobnostima da pomognu u razrešenju nekih problema. Takođe, postoji i njihova kategorizacija po horoskopskim znacima. Govori se i o njihovoj pomoći pri Feng šui uređenju prostora, te se tada bira po raličitim kriterijumima, obraćajući pažnju na strane sveta, svrhu prostora i sl.
      Kada govorimo o delovanju K9 EDQ generatora Teslinih skalarnih polja, budući da su oni izvesne ‚‚skalarne etarske fontane‚‚ koje deluju kao bioenergetski stimulatori korelirajući sa najsuptilnijim slojevima bića i harmonizuju ih, prisustvo kristala je poželjno kao dodatni energetski "stratum"‚ koji svojom određenom frekvencijom pročišćava sve ono što je potrebno, te na neki način može dodatno specifikovati i usmeriti dejstvo skalarne fontane. Znanje o vezi čakri i boja kristala, kao i njihovim specifičnim karakteristikama može poslužiti da se pojačaju efekti skalarnih polja- efekti vitalizacije i harmonizacije, našeg bića i bića Zemlje, prostora na koji mi sami itekako utičemo, delujući i na celinu.

 

Gorski

      Gorski kristal, kvarc-providna, beličasta boja. Univerzalan kamen za energetsko čišćenje svih nivoa, od fizičkog prostora u kome boravimo, preko našeg fizičkog tela, svih organa, do emotivnog i mentalnog nivoa. Otklanja blokade, pretvara negativnu energiju u pozitivnu, jača ceo organizam. Pojačava dejstvo ostalih kristala.

Kvarc

      Kvarc dim-braon boje - može se koristiti za lečenje bilo koje bolesti, odnosno za poboljšanje stanja čitavog organizma. Njegovo dejstvo je neograničeno.

Cilibar

      Ćilibar - leči opekotine, čireve, polensku groznicu, astmu, ali ima povoljan uticaj i na nervne tegobe. Diže imunitet, preporučuje se kod poremećaja štitne žlezde i tegoba rasta zuba kod dece.

Smaragd

      Smaragd - pomaže dijabetičarima i jača srčani mišić, poboljšava zdravstveno stanje organa za vid i funkciju jetre, ublažava epileptičke napade i porođajne bolove. Najjače dejstvo ispoljava kada se nosi, odnosno stavlja samo ovaj kamen, bez kombinovanja sa drugim kamenovima. Štiti od neželjenih ljudskih energija, usklađuje rad srca, utiče na bolesti ženskih reproduktivnih organa.

Koral

      Koral - koji se stavlja neposredno na kožu deluje umirujuće na organizam. Za razliku od drugih kamenova, koral nikada ne treba čistiti vodom.

Rubin

      Rubin - se koristi u lečenju poremećaja i nedostatka krvi, groznice, bolesti bubrega i jetre. Još uvek vlada antičko verovanje da rubin treba nositi na levoj strani tela. Snaga, ljubav, strast, čisti krv i limfu.

Safir

      Safir - i to naročito plavi safir, najbolje efekte pokazuje u lečenju bolesti grla.

Granat

      Granat - stimuliše rad srca i ublažava artritis. Zaštita i produbljivanje ljubavi.

Roze Kvarc

      Roze kvarc – kamen ljubavi. Utiče na bolji rad srca.

Hematit

      Hematit - smanjuje zapaljenja i ublažava bolove u zglobovima i glavi. Uzemljujući kamen koji snižava temperaturu i pojačava cirkulaciju.

Zad

      Žad - je veoma delotvoran za funkcionisanje nervnog sistema. Privlačenje sreće i prijateljstva.

Lapis Lazuli

      Lapis Lazuli (lazurit) – Zaštita od nadčulnih napada i jačanje prijateljskih i ljubavnih veza. Protiv migrene. Čisti organizam i utiče na lepši izgled kože.

Malahit

      Malahit - može se koristiti u cilju zaštite i jačanja čitavog organizma u toku trudnoće, a zna se i za njegovo povoljno delovanje na reumu. Detoksikant, razrešava seksualne probleme.

Olivin

      Olivin (Peridot) - potpomaže varenje i utiče na bolje opšte stanje svih creva. Uspeh, prihvatanje novog.

Ametist

      Ametist - ublažava bolove, glavobolju, nesanicu i mamurluk, kao i poremećaje u krvotoku. Antistres, umirujući kamen, visoko je duhovni.

Ahat

      Ahat - smiruje uznemireni želudac. Harmonizuje duh, telo i emocije.

Heliotrop

      Heliotrop - vrsta dragog kamena, stimuliše protok energije kroz organizam.

Jaspis

      Jaspis - takođe deluje umirujuće na želudac, ali i na nervni sistem. Crveni jaspis može uticati na vraćanje čula mirisa. Vitalnost.

Karneol

      Karneol - potpomaže pročišćavanje jetre i krvi, a sprečava i pojavu krvarenje iz nosa. Životna energija.

Oniks

      Oniks - pruža emocionalnu i fizičku snagu organizmu koji je izložen stresu. Najbolje efekte daje kada se nosi zajedno sa dijamantima i biserima. Pospešuje spontanost i daje snagu.

Beli opal

      Beli opal - ponekad može biti od koristi u lečenju bolesti očiju, dok sjajnocrvenkasti opal potpomaže proces varenja. Međutim, vlada verovanje da će opal na misteriozan način nestati ako nije pravo vreme da ga nosite, te da će se opet pojaviti onda kada to postane potrebno. Zavodljiv kamen, reguliše vodu.

Topaz

      Topaz - ima blagotvorno dejstvo na iscrpljen organizam, naročito kada je u pitanju nervna iscrpljenost, zatim u lečenju napetosti i depresije. Saosećajan kamen, tešitelj, utiče na bolest očiju.

Turmalin

      Turmalin - povoljno utiče na crevne tegobe, ali bi crni kamen trebalo izbegavati. Ovaj kamen je takođe poznat po svom uticaju na jačanje zuba i kostiju. Prerađuje i najgušću negativnu energiju pretvarajući je u pozitivnu vibraciju.

Tirkiz

      Tirkiz - potpomaže ozdravljenje čitavog organizma i njegovu borbu protiv procesa upala i groznice. Povoljno utiče na čulo vida. Ovaj blistavi kamen je dugo držao primat kod Indijanaca koji su ga najčešće kombinovali sa srebrom i pravili nakit izuzetne lepote. Simbol prosperiteta i sreće, brzo otpušta stres.

Gagat

      Gagat (crni ćilibar) - deluje umirujuće i leči glavobolju.

 

      Veoma je preporučljivo da se kamenje s vremena na vreme čisti, pogotovo ako se koristi direktnim polaganjem na telo ili u nekom procesu lečenja, ako je nasleđen od nekog itd. čak i kada se kamen ne koristi, on pokupi neželjene vibracije ukoliko ih ima. Ukoliko kamenje koristite uz K9 EDQ etarsku skalarnu fontanu, njena vrtložna polja će ih iznova i iznova čistiti, a njihova osnovna frekvencija, tj informacija koju prenose će jačati. Ukoliko to nije slučaj, obavezno ih čistite na neki od preporučenih načina. Pri kupovini kamena je uobičajeno da se dobije i kratko uputstvo o metodi čišćenja i punjenja, koje se mogu razlikovati. U većini slučajeva dovoljno je da se kamen ostavi pod mlazom tekuće vode nekoliko sati, ili da se opere u vodi kojoj je dodata morska so. Takodje, može se pažljivo provući kroz plamen vatre. Možda najefikasniji način, je da se kamen zakopa u zemlju, na nekom sigurnom mestu, i ostavi 24 h. Punjenje se uglavnom vrši tako što se kamen ostavi na sunčevoj svetlosti nekoliko sati (Ametist ne bi trebalo). Kada je kamen očišćen, možete ponovo početi da ga koristite.

 

 4. VIŠEDIMENZIONALNOST JEDNOSTI

      Ljudsko biće je multidimenzionalno biće, čiju višedimenzionalnost osim kao slojevitost možemo shvatiti i kao isprepletenost i međusobnu prožetost aspekata, njihovu povezanost i uslovljenost jedno drugim. U biti, gledano iz unutrašnjosti, mi smo zapravo duhovna bića, ali ta duhovnost u ovoj materijalnoj egzistenciji podrazumeva ovaploćenje kroz stupnjeve svesti bića. Celina koja jesmo podrazumeva da jesmo punina, ispunjenost svetlošću čiji se spektar sastoji od niza različitih harmoničnih vibracija, koje možemo shvatiti kao različite boje koje one karakterišu, tonovi, elementi, ili nivoi svesnosti. Cela ta skala postojanja koja nas čini time što jesmo je Jedinstvo, večnost, blaženstvo, znanje ili, prosto rečeno viđenjem u svetu boja, bela svetlost kao skup svih mogućih boja.

      - TELA

      Ukratko, spoznato je, bez daljnjeg, da se naša egzistencija odvija kroz Duhovno, Mentalno, Astralno i Fizičko telo, čiji Energetski centri, čakre, predstavljaju određene nivoe naše svesti, kroz njenu evoluciju. Možda nas evolucija svesti, kao suštinski važan duhovni razvitak ne bi ni interesovao, kao nešto apstraktno, daleko i transcendentno da on nije ključno spregnut sa situacijom razvića procesa materijalizacije KOJI prate ovaj prvi i suštinski. Baš zbog toga, kako bi blagostanje bilo realizovano stanje sadašnjosti, kako bi trebalo da bude, osvrt na i bavljenje duhovnim stemljenjima, koja su naša realnost oslikana na svim nivoima našeg postojanja, je od ključnog značaja za naše bivanje.

      Duhovno telo je najviše vibracije, jedinstveni zapis božanske energije, naša čista svest i impuls Ličnog Puta, zlatni kalup po kome mi nastajemo, razvijamo se, živimo i ostvarujemo se. Iz njega dalje nastaju ostali nivoi.
      Mentalno telo je nešto niži nivo postojanja, ali je to viša vibracija od ostalih ravni, i viša kategorija svesti od uma (racia i još nižih nivoa – emocija, podsvesti, instinkata) koji je vezan za materijalno telo. Ovo je viši mentalni nivo. Ovde ideje dobijaju svoju jasnu sliku, naš Put se konkretizuje u ideju određenog životnog zadatka, sa svim njegovim koracima. Spektar vibracija i boja ovog tela ide od srebrne, blještavo bele sa zlatnim primesama, preko ljubičaste, indigoplave, do svetlo plave.
      Astralno telo je još gušća vibracija, malo suptilnija od fizičkog tela. Vezano je za nivo energije ljubavi koja ideji sa mentalnog plana daje materijalizaciju. Ne zaboravimo, samo ljubavlju možemo sve da stvaramo i za to je zaslužan ovaj nivo. Naši snovi su u najvećem broju slučajeva veza sa ovim telom. Vibracije mogu da budu različite, ali se spektar najčešće kreće od roze do smaragdnozelene. Ovaj nivo je jako veliki i složen, naravno, kao i ostali, pa nam ovaj nivo komunikacije putem tekstova pruža mogućnost da samo sve ovo ovlaš napomenemo. Za dublje upoznavanje je potrebno proučavanje odgovarajuće literature, kao i lično istraživanje kroz psihomentalne meditativne i isceliteljske tehnike.
      Fizičko telo predstavlja najniži i najgrublji deo vibracija našeg energetskog sistema. Ovo telo se sastoji od više slojeva – racinalnog, emotivnog i instiktivnog nivoa, sve do materije, koja je i sama energija, ali njen najgrublji oblik. Naše fizičko telo je samo konkretan oblik ispoljavanja duhovnog impulsa, preko mentalnog i astralnog nivoa, što kroz određenu formu sa svim delovima, organima, sistemima i funkcijom, smislom i ulogom u sveopštoj igri života kreira Božanska energija, koja je suština, sve povezuje i drži na okupu, dajući svakoj Ljudskoj Iskri jedinstven pečat.

      Naša, po suptilnosti, ili svesnosti, raznorodna tela su okružena i povezana isto tako višeslojnim omotačima koje zovemo Aure. U literaturi ćemo naći upotrebu pojma Aura kao celokupnog omotača koje oslikava skupno energetsko polje tela, ali se govori isto tako i o ljudskom Biopolju, koje obuhvata ceo ljudski energetski sistem gde su aure samo određeni slojevi ili različiti stepeni vibracija našeg sistema. Složićemo se sa ovom drugom upotrebom budući da utvrđuje pojam kompleksnog sastava sačinjenog od mnogostrukih vibratornih odraza. Svakako od promenljive kombinacije odraza više tela, zavisiće i naše celokupno polje.

      Potvrda za ovakva, na prvi pogled, ezoterijska razmatranja dolaze iz domena kvantnih i biofizičkih istraživanja koja jasno konstatuju i koriste (u domenu medicine veoma uspešno) drevne istine o vibracionoj suštini materije, informaciji i energiji od kojih je ona sačinjena i na koje se svodi. Znanje o vitalnoj energije Prane, suptilnih energetskih kanala Nadija kojima ona struji i energetskih centara iz indijske tradicije, ili Chi-ja i energetskim tokovima meridijana akupunkturnih tačaka kineske tradicije, nalaze danas svoju široko rasprostranjenu upotrebu i potvrdu u komplementarnim metodama lečenja pridruženim konvencionalnim. O mističnosti ili neosnovanosti ovih saznanja ne može biti ni govora ni u kom slučaju, jer postoji na pretek potvrdnih argumenta, kako teorijskih i stručno naučnih (kvantno-informacionih npr.) tako i eksperimentalnih i praktičnih.

 

 5. ČAKRE

      O čakrama se danas zna i govori mnogo, a najvažnije je shvatiti da su to energetski kupasti vrtlozi, rotirajući točkovi koji su, gledani na fizičkom telu, smešteni duž kičme, stuba drveta života, u predelu nervnih spletova. One su energetska središta, transformatori energije koji naše telo povezuje sa univezalnom kosmičkom energijom. Čakre ovu energiju upijaju, razlažu i po energetskim kanalima i šalju u žlezde sa unutrašnjim lučenjem, u nervni sistem i krv. Čakre predstavljaju centralne tačke komunikacije svih naših tela, aura i energetskih tokova u nama samima i sa našom okolinom, budući da energetski tokovi izviru iz čakri i uviru u njih. Najvernije se mogu predstaviti spiralnim, toroidalnim svetlosnim energetskim tokovima koji su izvesni spojevi našeg bića i bića sveta oko nas. Usklađenost, bivanje u Jedinstvu, koje razgrće zavesu ega koji nas često izdvaja iz celine svega što jeste, obezbeđuje pravilno funkcionisanje energetskih strujanja kao preduslov materijalnog blagostanja. Važno je da, osim toga, čakre shvatimo kao centre različitih nivoa naše svesti.

      Na nivou fizičkog tela je smešteno sedam glavnih centara, a često se govori i o još dva centra iznad njega, koji su svi zajedno vezani za ljudsko postojanje u ovom trenutku. Naravno, postoje još neki viši i niži centri, sporednih dvadeset jedan i sto četrdeset i četiri pomoćna energetska centra, međutim nije od presudnog značaja baviti se njima pojedinačno, već uvideti važnost njihove umreženosti, povezanosti energetskim tokovima kojima se snabdeva ceo organizam. Mi smo bića svetlosti, energije, u kojoj svaki delić kao hologram oslikava celinu, što znači da se i celina istovremeno odražava u svakom od njih. Zdravlje na svim nivoima se tiče ne toliko razvića pojedinačnih centara koliko rada na njihovoj zajedničkoj harmonizaciji, na šta prevashodno utiče naš EDQ generator. Optimalno stanje zdravlja oslikava potpuno otvorene, pročišćene, uravnotežene i pozitivno usmerene energetske centre.
      Navešćemo ukratko neke od najvažnijih karakteristika čakri i njihovu fiziološku lociranost uspinjući se odozdo na gore, kako vodi razvoj (svesnosti) vibracija ka sve suptilnijim.

      Prvi energetski centar je smešten u predelu krsno – trtičnog pleksusa, u predelu perineuma kod muškaraca i cerviksa kod žena. Nalazi se između polnog organa i analnog otvora, par santimetara unutra. Vezan je za materijalizaciju našeg Puta, instinkte, potpunu kontrolu nad svim telesnim funkcijama i za element zemlju. Deluje na količinu fizičke energije i volje za životom, očuvanjem, preživljavanjem i prizemljivanjem. Jasne je, čiste crvene boje.
      Drugi centar je na mestu karličnog pleksusa, na kičmi, u visini stidne kosti, odnosno repka. Važan je kao središte naše seksualne – životne energije i karme (nasleđa iz prethodnih života). Za njega se vezuje dominacija, emotivnost i element voda. Deluje na naš osećajni život, utiče na sposobnost rađanja, delovanje, učenje, stvaranje. Narandžast je.
      Treći centar vezujemo za solarni pleksus. On je rezervoar naše životne energije, gde vršimo njenu akumulaciju, da bismo je upotrebili za sve neophodne telesne i psihomentalne procese. Nalazi se u predelu trbuha, na kičmi, na polovini rastojanja između pupka i grudne kosti. Ovo je najviši nivo fizičkog tela i vezan je za racionalno znanje, um. Vlada elementom vatre. Omogućava povezanost između materijalnog i eteričnog tela. Treća čakra je tople žute boje, sa primesama zlatne.
      Četvrti centar se nalazi u kardijalnom pleksusu, na kičmi, u visini sredine grudne kosti. Vezujemo ga za srce, on je centar bezuslovne ljubavi, stvaralačke, univerzalne energije. Potpunim otvaranjem ovog centra u stanju smo da kontrolišemo i usmeravamo svoju životnu energiju, oslobodimo se vezanosti za materiju, čula. Njegov elemenat je vazduh i povezan je sa astralnim nivoom. Ljubav je temelj ove čakre, i ona je provodnik i posrednik među ostalim čakrama. Boja je smaragdno zelena.
      Peti se nalazi uz faringel i laringel pleksus, na kičmi, u visini vratne jamice. Centar je volje, vere i samopouzdanja. Predstavlja potpuno znanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sposobnost egzistiranja bez hrane, besmrtnost. Ujedinjuje Ljubav i Spoznaju, sve naše potencijale na putu beskonačnog razvoja. Ova čakra je središte sporazumevanja, utiče na našu volju, odlučnost i mogućnost biranja, stvaralaštvo na mentalnom nivou, na prihvatanje sveta i prilagođavanje svetu, kao i na doživlajj sebe, lično i prihvatanje u društvu. Ovaj centar ima svetloplavu boju.
      Šesti se nalazi u kaverninom pleksusu, u centru glave, na vrhu moždanog stabla, gde je epifiza. Komandni je centar. To je viši mentalni nivo. Njegovim otvaranjem dolazimo do vidovitosti, do potpunog Znanja, spoznaje svog Puta. Ovaj centar je povezan sa univezalnom ljubavlju. Na ovom nivou razvoja ljudske svesti unutar čoveka se budi nov čovek koji je sposoban da ispravno gleda u Duhovne svetove i da razume uzroke fizičkih pojava. Ova čakra je indigo plave ili ljubičaste boje.
      Sedmi je na vrhu glave, na temenu, najviši je centar u fizičkom telu. Predstavlja prevazilaženje prostora i vremena. Sedma, krunska čakra je čakra duhovnosti. Nosi prosvetljenje, pobožnost, i vrhunac svetlosti energije svesti. Za boju ovog centra se negde kaže da je ljubičaste boje, a negde da je bele boje sa primesom zlatnih niti.
      Osmi centar je izvan fizičkog tela, na pola metra iznad glave, najviša je tačka mentalnog nivoa i donosi prevazilaženje, slobodu, dostizanje kristalno jasnog uvida i poimanje stvarnosti kakva jeste. Kristalno jasna srebrna boja.
      Deveti centar se nalazi metar iznad glave. Deveti nivo je naš Lični Put, Duhovno telo, naša potpuna integrisanost sa Najvišim oblikom svesti i duha, sa Božanskom energijom, potpuna samorealizacija. Zlatne je boje.

 

      Druga, treća, četvrta, peta i šesta čakra imaju svoj prednji i zadnji aspekt, čije je pravilno kretanje u pravcu kazaljke na satu, kada gledamo od spolja ka telu. Prednji aspekti čakri su aktivni, emotivni aspekti, preko kojih se više emituje energija. Zadnji aspekti su voljni, pasivni i preko njih se energija više prima. Prva, korenska, najniže smeštena, i sedma, krunska, na temenu glave, imaju samo po jedan aspekt čije je kretanje usmereno, gledano odozgo, u pravcu kretanja kazaljke na satu. Za deveti energetski centar se može reći da je Naša čista Svest, Naš Put. Zdravlje zavisi od usklađenosti čakri i otvorenosti za što veći protok energije. Blokiranost ili nepravilno kretanje energije u glavnim energetskim centrima, onemogućava da se delovi tela, sistemi organa ili organi snabdeju sa dovoljno životne energije, što za posledicu ima mnoga nepovoljna psiho-fizička stanja. Utoliko je njihovo pravilno funkcionisanje, iliti valjano snabdevanje fizičkog tela životnom energijom od ključnog značaja za sveopšte blagostanje čoveka.

      Boje svih čakri su čiste svetle i blještave, a povezane su sa različitim frekvencijama energije koja se njima transformiše. Kao i čakre, tako i naša različita tela i njihove aure imaju svoje specifične boje koji bi trebalo da budu čiste, svetle i jasne. Radom na svom duhovnom samousavršavanju razvijamo, čistimo i jačamo sve nivoe svoje egzistencije. Sva naša tela poseduju aure- koje su energetska polja različitih vibracija, tj. slojevi koji nas okružuju i preko kojih mi komuniciramo sa okolinom. Svako telo ima više slojeva, od kojih je svaki povezan sa određenom čakrom i prenosi informacije sa različitih energetskih nivoa. Sva tela, čakre i aure imaju svoje specifične vibracije i funkcije i međusobno se prožimaju i u stalnom su kretanju i promenama.

 

 6. PIRAMIDALNI REZONATOR

      Zašto je upotrebljen piramidalni oblik za Aktivni orgonit Tesla Scalar svetlosnog procesora?

      Drevni narodi su znali da pravilno izgrađene piramide deluju kao koncentratori i generatori suptilnih polja, da su izuzetno povoljne za ne samo održanje života u fizičko-prostorno-vremenskom smislu, nego i da, možda još važnije, podstiču duhovni napredak. Kao modeli u kamenu predstavljaju energetske strukture ljudskog bića i svemira, čiji mehanizam koriste.
      Piramide su, kako se smatra, snažne kosmičke antene i generatori kosmičkih energija koje deluju na različitim nivoima. Generator Teslinih nehercijanskih talasa K9 EDQ, ima upravo takav mehanizam delovanja kakav imaju piramide. Teslin nenadmašni genije je prodro u tajnu prirode, ovladao i prostornim i vremenskim misterijama i uspeo da ovaploti vrednosti drevnih, želeći da ode još dalje. Nije zbog vremena koje nije za to bilo. Ili nivo svesti civilizacije nije...

      Pokazano je da je ključan uticaj piramida u podizanju nivoa svesnosti. One se ne mogu graditi nasumično, bilo gde, kao što ne može ni svaki generator talasa biti Teslin. Tek njegovi, nehercijanski talasi čije je postojanje model EDQ predvideo, potvrdio i klasifikvao, koji se mogu detektovati i kod piramida, čine da sve blagodati suptilnoenergetskih fenomena budu prisutne. Skalarna polja su etarska polja, vrtložni vorteksi prirode, poput unutrašnjih vorteksa čoveka. Nas i višedimenzionalno Jedinstvo, tj nas u celini Jedinstva Teslini talasi harmonizuju, povezujući iznova veze pokidane materijalističkim načinom života, izolacijom i udaljavanjem od prirode.
      Nehercijanski skalarni talasi EDQ generatora, kao i specifičnih piramidalnih građevina utiču na to da prirodni tokovi kosmičke energije stimulišu evolucijske procese kako u biosferi, tako i ljudskoj svesti. Utiču pozitivno na stimulaciju unutrašnjih energetskih bio-fizikalnih i fizioloških procesa što stvara pogodno tlo za povećanje psihičkih potencijala. Takođe, na poboljšanje imunološkog i nervnog sistema; na poboljšanje energo-ekološkog ambijenta čovečanstva što stvara čistije i zdravije uslove života. Zbog svih ovih vrednosti koje se podstiču, širenje ovih specifičnih struktura, generatora suptilnih energija kakvi su EDQ generatori i piramidalne građevine, u perspektivi može uticati na velike promene energetske strukture neše planete i uzdizanje nivoa svesnosti.
      Osobenostima piramida se pripisuje veoma pozitivna uloga u odžanju zdravlja biljnog i životinjskog sveta. Piramide imaju lekovita svojstva i pospešuju ozdravljenje. Mogu da ublaže već postojeće tegobe kao što su zubobolja, glavobolja i reumatski bolovi. Boravak unutar piramide je veoma prijatan za meditaciju, čak, kako kažu, povećava paranormalne sposobnosti. Poznato je da prehrambene namirnice ostaju u piramidi nepokvarene, samo se osuše. Mleko se ne pokvari, već odvoji i pretvori u jogurt. Biljke unutar njih rastu brže i zdravije su nego inače, a ubrano cveće čak živi duže unutar njih, ne trune, već se samo osuši u izvornoj formi. Zanimljivo je što oksidirane kovanice i nakit, stavljeni u piramidu postaju sjajni kao kada su novi. Korišćene britve postaju oštre i mogu se mnogo duže koristiti ako se redovno stavljaju u piramidu. Možda se najvažnija svojstva tiču njihovog uticaja na vodu, koja je već sama po sebi neizmerno čudesna supstanca.
      Voda u piramidi postaje čista, čak i kada je prilično zagađena;. Voda iz piramide čini osobe aktivnijim i zdravijim, ona je može se reći čak i lekovita i potpuno se razlikuje po svojim svojstvima i sastavu od one koja je bila pre boravka unutar piramide. Takva svojstva voda zadržava 24h nakon iznošenja. Njome se mogu zaceljivati rane, opekotine i upale brže od lekova. Ima i kozmetičke efekte održavanja mladolike i glatke kože. Na biljke voda iz piramida ima sjajan uticaj, one rastu brže i zdravije su, a bolesne se oporavljaju.

      K9 EDQ Aktivni orgonit je specifičan i jedinstveni orgonit piramidalnog oblika, u čijem se središtu nalazi minijaturni generator Teslinih nehercijanskih skalarnih polja. On je zaslužan za stalno aktiviranje vrtložnih etarskih struktura, pobuđivanje suptilnoenergetske matrice čije prisustvo vitalizuje. Oblik i struktura piramide ove ‚"skalarne fontane"‚ doprinose da ona postane još delotvornija i dejstva pojačanog za duhovna i energetski isceljujuća nastojanja. Odgovarajući kristali, smole i specijalni materijali smešteni na odgovarajuće pozicije, utemeljuju kretanja suptilnih energija ka stalnoj transformaciji u formu saglasnu kosmosu.
      Pored raznih kristala, u strukturi rezonatora prisutan je i tamjan kao vrlo specifična smola koja povezuje fizičku i duhovnu stvarnost, i dr. Helikoidne bakarne strukture unutar rezonatora imaju vibraciju DNK spirale, i pobuđuju se frekvencijom od 150 MHz, koja je karakteristična za DNK, zbog čega se javlja snažno isceliteljsko dejstvo. Svi ovi elementi čine da dejstvo K9 EDQ Aktivnog orgonita bude zaista višeslojno kao što su čovek i priroda uopšte, a pri tom dinamično i jednostavno jasno u podupiranju pozitivnih strujanja u procesu sazrevanja duha, kao što je i život sam.

 
Idi na vrh?


Kontakt:          Mail    teslascalar@gmail.com         Tel   + 381.(0)63.11.33.536


Copyright: Goran Marjanovic, B.Sc.Eng. ("Unconventional Physics")
"Prostor, vreme, materija", ® 198./1993; "Teslini Talasi i Teslion kao njihov kvant nosilac", ® 26./2001.