Logo

uređaji bazirani su na Ne-Hercijanskim tehnologijama Nikole Tesle. Nastali su kao rezultat više od tri decenije istraživanja koja su jasno potvrdila
saglasnost našeg kosmološkog modela prirode "Kvantiranih Gustina Energije" sa drevnim učenjima (npr. "Secret of Sankhya" ) o jedinstvu
materije i duha.

      Line      Brošura   |   Uređaji   |   Galerija   |   Sertifikati   |   Dodaci   |   Početna      Line

Harmonizacija našeg bića sa kvantnim poljem je osnovni preduslov dobrog zdravlja. Delovanjem "Specijalnog Teslinog kalema" svi aparati iz programa “Teslascalar”
pospešuju baš tu funkciju. Istu onu koju nam nudi čista priroda, u formi spleta arhetipskih vibracija emaniranih iz svežeg vazduha,…, u šumarku posle kiše,…, pored slapa,
i veselog potočića,…, koji žubori,…, u gori,..., zelenoj … ☺

      K9EDQ

Generator Tesla Scalar K9 EDQ

Uputstvo za upotrebu

Ovaj specifičan uređaj putem jedinstvenog Teslinog kalema konstituiše u svojoj okolini polje suptilnih, zapreminskih (3D) vibracija koje menjaju /energetsku/ strukturu prostora u smeru povećanja prohodnosti za suptilno energetske tokove, usklađuje i sinhronizuje ritmove unutrašnjih torzionih polja čineći tako elementarni supstrat prohodnijim /provodljivijim/ za suptilno energetske tokove. Harmonizacija složenih aksionskih energetskih polja skalarnog tipa i njihovo usaglašavanje sa kosmičkim oscilacijama ima za posledicu veoma blagotvoran uticaj na sve biostrukture. ... Detaljnije

 

      K9EDQ-LP

Svetlosni Procesor K9 EDQ-LP

Uputstvo za upotrebu

Kompoziciona celina Svetlosnog procesora nastala je udruženim znanjima modernih Teslinih tehnologija zasnovanih na principima Prirode, te aksiomatskim pravilima drevnih naroda utkanih u vrednosti kosmičkih konstanti, i /kodove/ piramidalnih struktura i sakralnih građevina kao koncentratora /i amplifikatora/ suptilnih energija. ... Detaljnije

 

      
      K9EDQ-S

Generator Tesla Scalar K9 EDQ-S

Uputstvo za upotrebu

Uprošćena verzija generatora Tesla Scalar, K9 EDQ-S, ne poseduje sve osobine koje ima izuzetno sofisticirani osnovni model K9 EDQ, ali je zadržao ključnu funkciju konstituisanja suptilno-energetskog polja, skalarnog tipa, putem jedinstvenog, vrlo specifičnog, Teslinog kalema. Pobuda Specijalne Tesline zavojnice, "helikoidalnog rezonatora", vrši se odgovarajućim signalom modulisanim Šumanovom frekvencom 7.8 Hz što fenomenu zapreminskih vibracija koje ovaj aparat generiše u svojoj blizini, daje i odgovarajući kvalitet energetskih vibracija koje pomažu ljudskom telu da se sinhronizuje sa EM pulsiranjem Zemlje i uskladi ljudske moždane ritmove sa njenim prirodnim spletom vibracija. Na taj način se, korigovanjem neravnoteže bio-električnih polja u telu ublažavaju akutni i hronični zdravstveni uslovi, uključujući auto-imune i endokrine poremećaje. Smirenje ritma i balans energetskih polja doprinose intenzivnijem lučenju melatonina što izaziva dodatno smirenje, opuštanje i relaksaciju svih bio struktura čoveka i njegovog psihofizičkog balansa kao osnovnog preduslova zdravlja. Najnovija istraživanja su pokazala da melatonin pomaže ne samo kod nesanice, sprečava migrenu, pojačava imuni sistem - nego štiti nervni sistem i deluje kao snažan antioksidans! Harmonizacija složenih aksionskih energetskih polja skalarnog tipa i njihovo usaglašavanje sa Kosmosom ima za posledicu veoma blagotvoran uticaj na širok spektar denziteta ljudske biostrukture. Detaljnije

 

      
      K9EDQ-LP-S

Svetlosni Procesor K9 EDQ-LP-S

Uputstvo za upotrebu

Uprošćena verzija Svetlosnog procesora ne poseduje sve prefinjene elemente mehanizma procesiranja optičkog spektra u okruženju aparata kakav poseduje osnovni model K9 EDQ LP, ali zadržava sve elementarne funkcije koncentratora /i amplifikatora/ suptilnih energija. Može se reći da je rad ovog aparata analogan osnovnom modelu ali se pobuda Aktivnog orgonita vrši u nešto manjoj rezoluciji, tako da osobine, moć i mogućnosti "Piramidalnog rezonatora" nisu maksimalno iskorišćene. Ipak, njegov rad je takodje zasnovan na udruženim znanjima modernih Teslinih tehnologija zasnovanih na principima Prirode, te aksiomatskim pravilima drevnih naroda utkanih u vrednosti kosmičkih konstanti, i /kodove/ piramidalnih struktura i sakralnih građevina kao koncentratora /i amplifikatora/ suptilnih energija, tako da omogućuje efekte gotovo identične osnovnom modelu iako se interakcija sa bio-informacionim poljima odvija u nešto skromnijem spektru. Detaljnije

 

      
      Aktivni Orgonit       

Piramidalni rezonator - Aktivni orgonit

stvara snažno polje čistih harmonizujućih oscilacija, slojevitog dejstva ("3D-multilayered") /minijaturnog/ Teslinog kalema K9 EDQ smeštenog unutar piramidalne forme ... Detaljnije

      

Hologramska nalepnica

Hologram

Svi naši uređaji zaštićeni su od kopiranja i falsifikovanja hologramskim nalepnicama koje su laserski numerisane a brojevi su uneti u bazu podataka "Tesla Scalar".

      

                  

“Sva perceptibilna materija potiče od jedne primarne supstancije, neshvatljivo tanane, koja ispunjava sav prostor-Akaše
ili luminoferoznog etra na koju deluje životvorna Prana ili stvaralačka sila koja dovodi u postojanje, u beskrajnim ciklusima
sve stvari i pojave”,

N.Tesla “Man’s great achievement”, 1907...

                   K9EDQ       

            

Najvažniji pozitivni efekti nehercijanskih skalarnih polja Tesla Scalar uređaja su:

            

* Pročišćavanje ambijentalnog životnog i radnog prostora znatnim smanjenjem uticaja štetnih zračenja elektromagnetnog tipa, EM smoga, kao i geopatogenih zračenja;
* Harmonizacija višeslojnih energetskih struktura živih bića sa kosmičkim oscilacijama i balansiranje fizičko-energetsko-informacione celine bio-organizama;
* Revitalizacija ćelijskog nivoa tkiva regulacijom suptilno-energetskih tokova koji pokreću prirodne mehanizme samoisceljenja;
* Pomoć u očuvanju biosfere blagotvornim uticajem na vodu, biljni i životinjski svet, i uopšte ekosisteme.


Kontakt:          Mail    teslascalar@gmail.com         Tel   + 381.(0)63.11.33.536


Copyright: Goran Marjanovic, B.Sc.Eng. ("Unconventional Physics")
"Prostor, vreme, materija", ® 198./1993; "Teslini Talasi i Teslion kao njihov kvant nosilac", ® 26./2001.